Polityka jakości

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

 

Priorytetowym celem przychodni Grupy Szpakmed Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Ślaskiej przy ulicy Szpaków 33 jest stałe spełnianie wymagań klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług medycznych.

 

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Pacjentów zarówno wewnętrznych jak i wewnętrznych
  • Przestrzeganie wszystkich polityk oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji
  • Indywidualne i rzetelne podejście do każdego Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania
  • Stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego
  • Przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych z zakresu świadczonych usług, innych wymagań dotyczących działalności placówek oraz innych specyficznych zobowiązań istotnych dla kontakestu placówek
  • Doskonalenie wszystkich realizowanych procesów w przychodniach grupy Szpakmed
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu
  • Zapewnienie, by realizacja świadczonych usług medycznych prowadzona była w warunkach przyjacnych i bezpiecznych dla człowieka
  • Sprawną i terminową realizację świadczonych usług medycznych
  • Badanie satysfakcji i poziomu zadowolenia Pacjentów.

 

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa Zarządu, oraz wszystkich pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb, oraz skuteczne zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziałytwań zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie fonkcjonowania przychodni Gdupy Szpakmed, a także wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO/IEC 27001:2017.Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakościową oraz Bezpieczeństwa Informacji placówki wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością, oraz będę dbać o jej aktualność.

 

 

Ruda Śląska, dnia 05.11.2018r

Michał Rozewicz

Prezes Zarządu Grupy Szpakmed