Poradnie Medycyny Rodzinnej Szpakmed
– Podstawowa Opieka Zdrowotna
zdefiniowana na nowo.

Wspaniali lekarze, rezerwacja wizyt On-line, wizyty realizowane bez opóźnień, najnowocześniejszy sprzęt, wsparcie lekarzy specjalistów ponad 30 specjalizacji – a to wszystko darmowe, realizowane w ramach kontraktu z NFZ. Właśnie dlatego nasze poradnie rodzinne zostały najdynamiczniej rozwijającymi się placówkami w regionie. Nie czekaj i dołącz do grona naszych pacjentów już dziś!

Zapisz się

Dołącz do grona naszych zadowolonych pacjentów w kilku prostych krokach. Kliknij przycisk poniżej i wypełnij formularz.
Złóż deklarację

Twoje zdrowie jest najważniejsze, nie ryzykuj - zaufaj najlepszym!

W skład grupy Szpakmed wchodzą trzy placówki wielospecjalistyczne na położone na terenie Rudy Śląskiej. Większość z naszych przychodni posiada kontrakt z NFZ, a nasza doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna gwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług. Nie marnuj czasu na eksperymenty, zaufaj najlepszym.
Centrum Rehabilitacji

Centrum Rehabilitacji

Pomożemy Państwu szybko odzyskać sprawność, zregenerować siły i rozprawić się z bólem. Oferujemy m.in zabiegi fizykalne realizowane w ramach kontraktu NFZ oraz komercyjne w atrakcyjnych pakietach.   Zespół   dr Barbara Brańska-Latała    Agnieszka Gneza   Anna Wrońska   Angelika Kurowska   Magdalena Górecko       Cennik Konsultacja lekarska - lekarz rehabilitacji + Instruktaż  150zł 50zł Konsultacja lekarska - wizyta domowa  150zł Wizyta domowa - z instruktażem ćwiczeń 90zł Laseroterapia 1 odcinek 2 odcinki   10zł 12zł Prądy TENS 15zł Prądy interferencyjne  15zł Elektrostymulacja  15zł Magnetoterapia  12zł Krioterapia 20zł Wirówka KKD 20zł Wirówka KKG 20zł Ultradźwięki 15zł Sollux czerwony/niebieski 10zł Masaż leczniczy całego kręgosłupa Wizyta domowa 100zł 100zł Masaż odcinkowy kręgosłupa 1 odcinek / wizyta domowa 2 odcinki / wizyta domowa 50zł/70zł 80zł/80zł Jonoforeza/Galwanizacja 15zł Prądy diadynamiczne 15zł Kinesiology Taping jedna okolica z klejem jedna okolica bez kleju   30zł 25zł Terapia metodą VOJTY 65zł Terapia metodą NDT Bobath Wizyta domowa 65zł 100zł Terapia indywidualna dorośli Wizyta domowa 80zł 90zł Terapia indywidualna skolioz Wizyta domowa 70zł 100zł Terapia wczesnoniemowlęca (0-3mż) 70zł Ćwiczenia bierne Wizyta domowa 50zł 75zł Ćwiczenia czynne na przyrządach Gratis Ćwiczenia indywidualna UGUL 10zł Ćwiczenia metodą PNF 70zł Akupunktura (1 zabieg) 75zł Aurikuloterapia - Terapia Ucha (1 zabieg) 20zł Pakiet skolioza 260zł Pakiet stopy 380zł   Lokalizacja   Rudzkie Centrum Rehabilitacji Godula ul. Podlas 34 41-704 Ruda Śląska   Rezerwacja terminów wizyt   Infolinia ogólna - wizyty płatne oraz wizyty NFZ: Oddział Rehabilitacja ul. Podlas 34 tel. (32) 242-33-51

Diament Forbesa

Niesamowite wieści! Zdobyliśmy prestiżowy "Diament Forbesa"!W rankingu, który wyróżnia najbardziej dynamiczne i innowacyjne firmy w Polsce, Szpakmed osiągnął fenomenalne 6 miejsce w województwie śląskim oraz na 28 arenie ogólnokrajowej!   Składamy gorące podziękowania dla niezawodnych pracowników, których zaangażowanie i pasja wpłynęły na najwyższą jakość opieki nad zdrowiem pacjentów - klucz do naszego sukcesu!   Jest to niezwykłe wyróżnienie, gdyż pochodzi od tak prestiżowego źródła jak Forbes. To inspiruje nas do jeszcze większego rozwoju Grupy Szpakmed i poszerzania naszej działalności!     Niezmiernie dumni z tego osiągnięcia, chcemy podzielić się tą niesamowitą wiadomością z Wami! Serdecznie dziękujemy za zaufanie i wsparcie! Wspólnie tworzymy historię sukcesu!
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/2023

  Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane w ramach złożonego przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2- REACT/2022”. Zamawiający Szpakmed Sp. z o.o.ul. Szpaków 33, 41-705 Ruda ŚląskaNIP 6412528558REGON 242935565   1. Przedmiot i opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych sprzętów:  Komputery stacjonarne all in one – 26 sztuk: Procesor              AMD Ryzen™ 5 5625U (6 rdzenie, 12 wątków, 2.30-4.30 GHz, 19 MB cache) Wielkość pamięci RAM [GB] 16 GB (DDR4, 3200MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB Dysk SSD M.2 PCIe 500 GB Typ ekranu Matowy, LED, WVA Przekątna ekranu 23" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Jasność matrycy 250 cd/m² Karta graficzna AMD Radeon™ Graphics Kamera internetowa 2.1 Mpix Łączność Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth Złącza USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI in - 1 szt. HDMI out - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro lub 10 Pro Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Waga Max 6kg Zabezpieczenia Szyfrowanie TPM Kamera z wbudowaną zaślepką Dodatki Zasilacz, myszka, klawiatura Gwarancja Min. 2 lata   Dostawca może zaproponować urządzenie o lepszych parametrach technicznych niż zaprezentowane, a parametry należy traktować jako minimalne.   Skrócony opis przedmiotu zamówienia - Parametry i ilości jak powyżejZamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia:- kompletny- gotowy do pracy bezpośrednio po dostawie- posiadający wszelką dokumentację i certyfikaty wymagane przepisami prawa- wolny od wad technicznych i prawnych, Wykonawca dostarczy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem oraz zorganizuje rozładunek na swój koszt, odpowiedzialność i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całego asortymentu do oddziału firmy Szpakmed Sp. z o.o.ul. Szpaków 33, 41-705 Ruda Śląska.   Harmonogram i przybliżone terminy realizacji zamówienia:Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym z wybranym Oferentem i wykazany w umowie zawartej między Stronami. Zastrzega się jednak, iż ostateczny termin dostawy urządzenia nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia podpisania umowy   Warunki udziału w postępowaniu:1) W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczonena formularzu oferty;b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia – za spełnienie warunku zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty; d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – za spełnienie warunkuZamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty.   2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.   3) Oferta musi zawierać:a) dane oferenta;b) cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT;c) okres gwarancji w latach;d) termin wykonania zamówienia w miesiącach; e) termin ważności oferty;f) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;g) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.   4) Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań określonych powyżej zostaną odrzucone.   Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:   Kryteria oceny ofert:1) Cena – cena ryczałtowa w PLN za dostarczenie poszczególnych sprzętówWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:1. Cena brutto: Waga 100%Opis sposobu przyznawania punktacji1. Cena brutto:Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych nieodrzuconychofert / cena z oferty porównywanej) x 100   1) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.   2) Minimalny wymagany okres gwarancji: jak w punkcie powyżej   Sposób wyboru Wykonawcy:   1)Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę w wyniku oceny kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów.2) Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz zostaną upublicznione na stronie www.szpakmed.pl   Miejsce, sposób i termin składania ofert:   1) Miejsce i sposób składania ofert: za pośrednictwem ogłoszenia na stronie www.szpakmed.pl , oferty należy przesłać na adres email dagmara.cyba@szpakmed.pl2) Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i oceniane.3) Termin składania ofert: 19.04.2023 18:00 4) Oferta musi zostać wypełniona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Oferty niewypełnione będą odrzucane. Każdą stronę oferty należy parafować.5) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.   Informacje dotyczące oceny spełniania warunków i wykluczenia: 1) Każdą ofertę niespełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym) odrzuca się.2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów. 3) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.4) Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5 zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony a jego oferta odrzucona.   Postanowienia końcowe: 1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.2) Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu. 3) Osobami uprawnioną do kontaktów z Oferentami są:a) w sprawach merytorycznych oraz formalnych: Cyba Dagmara nr tel. 510 189 9514) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami.   Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy: 1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;   2) w zakresie terminu w przypadku:a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awariib) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;   3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Czytaj dalej

Witamy Kochłowice!

Z dumą informujemy, iż otworzyliśmy dla Państwa Poradnię Medycyny Rodzinnej Szpakmed - Kochłowice!Placówka posiada kontrakt z NFZ dla specjalizacji: Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci i dorosłych Ginekologia i położnictwo Stomatologia Aby zapisać się do Poradni Rodzinnych Szpakmed wystarczy przyjść do rejestracji lub zadzwonić i złożyć deklarację telefonicznie. Proces składania deklaracji POZ trwa mniej niż pięć minut po czym od razu można korzystać z naszej bezpłatnej opieki medycznej Do zobaczenia!
Czytaj dalej